Untitled-1_2
התכנית לתואר שני בלימודי שלום וניהול סכסוכים, עוסקת בסכסוכים ברמה הבינאישית, רמת הקהילה והרמה הבין-לאומית. במסגרת הלימודים ניתן דגש רב על פיתוח יכולות גישור ובניית הסכמות, מיומנויות מו"מ ודיאלוג. 
* הלימודים מתקיימים בשפה האנגלית
Artboard 2
Powered by ActiveTrail